De pensioeninstelling

De door de inrichter aangeduide verzekeringsmaatschappij aan wie de uitvoering van de pensioentoezegging werd toevertrouwd is AXA.

Omschrijving van de pensioentoezegging

  • Start vanaf 1 januari 2008
  • Geen opting‐out
  • Pensioenplan van het type “vaste bijdragen”: 1,30 % 
  • Formule in Tak 21: KB 69 
  • Technische rentevoet: 3,35 % 
  • Winstdeelname