De solidariteitsinstelling

De uitvoering van de solidariteitstoezegging werd toevertrouwd aan het Sociaal Fonds voor de Schoonmaak SFSOO.

Omschrijving van de solidariteitsprestaties 

 • De uitkering van een aanvullende rente in geval van overlijden van een aangeslotene 
 • De voortzetting van de werkgeversbijdragen tijdens de vergoede periodes van bevallings‐ en zwangerschapsrust
 • De voortzetting van de werkgeversbijdragen tijdens de periodes van

  - ouderschapsverlof
  - vaderschapsverlof
  - verlof om palliatieve zorgen te verstrekken
  - verlof om een zieke ouder te verzorgen