Historiek

  1. Tijdens de sectorale onderhandelingen 2005‐2006 werd besloten een werkgroep op te richten ten einde te onderzoeken hoe een sectoraal pensioenplan kon worden gerealiseerd en de parameters ervan te bepalen.
     
  2. Bij CAO van 30 november 2006 werd het “Fonds 2de pensioenpijler PC 121” opgericht.
     
  3. Tijdens de onderhandelingen 2007‐2008, werd besloten de werkgeversbijdragen aan het SFSOO met 1,50 te verlagen en de op die manier vrijgemaakte bijdragen door de RSZ te laten innen ten voordele van het Fonds 2de pensioenpijler PC 121.