My SFSOO

Sociaal Fonds voor Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen

Het sociaal fonds voor de schoonmaakbedrijven is een fonds voor bestaanszekerheid en heeft 3 belangrijke doelstellingen:

  • het waarborgen van extra sociale voordelen voor arbeiders in de sector
  • het waarborgen van tussenkomsten in de kosten van vakopleidingen
  • het zorgen voor de inning van bijdragen en betaling van de voordelen.