Aanvullende voordelen ten laste van het SFSOO

CAO van 24 november 2005 betreffende het bedrag en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten B.S. 29/10/2007 van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen".