Arbeidsongeval

Voorwaarden

 • in dienst van een schoonmaakbedrijf zijn op de dag van het arbeidsongeval

Procedure

Het aanvraagformulier vermeldt de volgende inlichtingen:

 • NRN en identiteit van de werknemer
 • stempel van de vakbond (voor de gesyndiceerde werknemer)
 • bankrekeningnummer (onontbeerlijk voor de niet-gesyndiceerde werknemer)
 • het door de werkgever ingevulde kader geeft alle nuttige inlichtingen betreffende de verzekering
 • betalingsborderellen van de verzekeraar bij te voegen 

Tussenkomst

 • vanaf de eerste dag van de 2de maand
 • 1/9de van de tussenkomst van de verzekering
 • beperkt tot het bruto loonverlies
 • maximum 180 dagen (6 maanden) per ongeval
 • maximum 365 dagen (12 maanden) per ongeval voor arbeidsongevallen die plaatsvonden vanaf 1 januari 2017
 • het aantal vergoede dagen wordt in kalenderdagen (365 dagen per jaar) geteld
 • percentage van de inhouding voor bedrijfsvoorheffing = percentage verschuldigd op andere vergoedingen en toelagen :

  bruto jaarloon = dagvergoeding x 3650