Bijkomende uitkering als aanvulling op het 4/5 loon in het kader van een 1/5e landingsbaan

Voorwaarden

  • de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben
  • voltijds gewerkt hebben in een schoonmaakbedrijf
  • genieten van een 1/5e landingsbaan (cao 103 en 127 van de NAR)

Procedure

Het aanvraagformulier vermeldt de volgende inlichtingen:

  • NRN en identiteit van de werknemer
  • stempel van de vakbond (voor de gesyndiceerde werknemer)
  • bankrekeningnummer (onontbeerlijk voor de niet-gesyndiceerde werknemer)
  • aanvangsdatum landingsbaan
  • einddatum landingsbaan
  • kopie van de uitkeringskaart C62 (document waarop de persoonlijke gegevens van de aanvrager, het soort onderbreking, het bedrag van de uitkering en de betreffende periode vermeld zijn wordt bij de aanvraag gevoegd