Dodelijk arbeidsongeval

Voorwaarden 

  • in dienst van een schoonmaakbedrijf zijn op de dag van het arbeidsongeval 

Procedure 

  • De aanvraag wordt bij het fonds ingediend, samen met:
    - een kopie van de overlijdensakte en van de erfrechtverklaring
    - de bankgegevens van de begunstigde (weduwe of gelijkgestelde) 

Tussenkomst 

  • bedrag van 5.000,00 €