1. Economisch ontslag ten gevolge van vermindering van uurrooster of vermindering van loonvoet

1.1. Voorwaarden

 • de vermindering gaat uit van een schoonmaakbedrijf
 • recht hebben gehad op een eindejaarspremie in december van het jaar voorafgaande aan de vermindering (indien de werknemer geen recht had op een eindejaarspremie, de loonfiches of de individuele rekening bijvoegen om aan te tonen dat hij voor de werkloosheidsaanvang en in de sector, een brutoloon van minstens het loon van de categorie 1A van de maand januari van de referteperiode van de EJP x 3 x 60, afgerond op het lagere tiental heeft verdiend)
 • de reden van de vermindering is een economische reden
 • de arbeidsovereenkomst voor het ontslag is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur die minstens gedurende 13 opeenvolgende weken van toepassing was, begrepen in de 20 weken voorafgaande het ontslag 

1.2. Procedure

Het aanvraagformulier vermeldt de volgende inlichtingen:

 • NRN en identiteit van de werknemer
 • stempel van de vakbond (voor de gesyndiceerde werknemer)
 • bankrekeningnummer (onontbeerlijk voor de niet-gesyndiceerde werknemer)
 • het algemene kader beschrijft de toestand voor de vermindering
 • het kader A beschrijft de nieuwe toestand en vermeldt de eventuele toekomstige wijzigingen.
  Dit kader moet ook door de werkgever ingevuld worden in geval van verlengingsdossiers
 • de werknemer moet verklaren dat de aangegeven inlichtingen juist zijn en, zo nodig, de aanvullende inlichtingen geven om zijn toestand te beschrijven
 • kopie van de arbeidsovereenkomst en de gemotiveerde ontslagbrief (+ eventueel kopie van de C4) worden bij de aanvraag gevoegd 

1.3. Tussenkomst

 • De periode waarvoor de tussenkomst wordt gevraagd moet een periode van minstens drie afgelopen maanden omvatten, met opgave van alle eventuele wijzigingen
 • maximum 12 opeenvolgende maanden
 • het brutoloon wordt berekend volgens de formule:

  uurloon x aantal uren per week x 4,33 x 1,095
 • op het brutoloon wordt RSZ en bedrijfsvoorheffing ingehouden
 • de dagvergoeding van het fonds is gelijk aan het verschil tussen het netto referentieloon voor het ontslag en het nettoloon na het ontslag, beperkt tot 15,78 € (410,28 € per maand) – op 1 januari 2020
 • percentage RSZ inhouding: 13,07 % op de tussenkomst aan 108 %
 • percentage inhouding bedrijfsvoorheffing: 20 %
 • opgelet: de werknemer die een vermindering van de werkrooster of een vermindering van de loonvoet ondergaat, kan tezelfdertijd een tussenkomst bij tijdelijke werkloosheid ontvangen

1.4. Invloed eenheidsstatuut

Door de invoering van het eenheidsstatuut, is het SFSOO verplicht vanaf 1 juli 2015, de tussenkomst ten last van het SFSOO te beperken tot het gedeelte bovenop het verschil in de ontslagkost voor de werkgever. Deze bepalingen zijn van toepassing voor elk ontslag met verlies van betrekking en elke vermindering van uurrooster of van uurloon.

2. Economisch ontslag met verlies van betrekking 

2.1. Voorwaarden 

 • in werkloosheid zijn gesteld door een schoonmaakbedrijf
 • recht hebben gehad op een eindejaarspremie in december van het jaar voorafgaande aan de werkloosheid (indien de werknemer geen recht had op een eindejaarspremie, de loonfiches of de individuele rekening bijvoegen om aan te tonen dat hij voor de werkloosheidsaanvang en in de sector, een brutoloon van minstens het loon van de categorie 1A van de maand januari van de referteperiode van de EJP x 3 x 60, afgerond op het lagere tiental heeft verdiend)
 • de reden van werkloosheid is een economische reden
 • de arbeidsovereenkomst voor het ontslag is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur die minstens gedurende 13 opeenvolgende weken van toepassing was, begrepen in de 20 weken voorafgaande het ontslag 

2.2. Procedure 

Het aanvraagformulier vermeldt de volgende inlichtingen:

 • NRN en identiteit van de werknemer
 • stempel van de vakbond (voor de gesyndiceerde werknemer)
 • bankrekeningnummer (onontbeerlijk voor de niet-gesyndiceerde werknemer)
 • het algemene kader beschrijft de toestand voor de vermindering
 • het kader C beschrijft de toestand inzake werkloosheid. Dit kader moet ook door het betaalorganisme van de werkloosheidsuitkeringen ingevuld worden in geval van verlengingsdossiers
 • de werknemer moet verklaren dat de aangegeven inlichtingen juist zijn en, zo nodig, de aanvullende inlichtingen geven om zijn toestand te beschrijven
 • kopie van de arbeidsovereenkomst en de gemotiveerde ontslagbrief (+ eventueel kopie van de C4) worden bij de aanvraag gevoegd 

2.3. Tussenkomst 

 • de periode waarvoor de tussenkomst wordt gevraagd moet een periode van minstens drie afgelopen maanden omvatten, met opgave van alle eventuele wijzigingen
 • de duur van de tussenkomst is afhankelijk van de anciënniteit:

  Anciënniteit Tussenkomst
  van 3 tot 6 maanden 3 maanden
  van 6 tot 9 maanden 6 maanden
  van 9 tot 12 maanden 9 maanden
  van 12 maanden of meer 12 maanden
 • het brutoloon wordt berekend met de formule:

  uurloon x aantal uren per week x 4,33 x 1,095
 • op het brutoloon wordt RSZ en bedrijfsvoorheffing ingehouden
 • de dagvergoeding van het fonds is gelijk aan het verschil tussen het netto referentieloon voor het ontslag en elk ander netto inkomen na het ontslag, beperkt tot 15,78 € (410,28 € per maand) – op 1 januari 2020
 • percentage RSZ inhouding: 13,07% op de tussenkomst aan 108%
 • percentage inhouding bedrijfsvoorheffing: 20 %
 • opgelet: indien de werknemer een anciënniteit van minstens 5 jaar in de sector (zonder onderbreking) kan bewijzen, heeft hij recht, na de vergoedingsperiode in geval van economisch ontslag en voor zover dat hij aan de voorwaarden voldoet, op een tussenkomst in geval van werkloosheid van maximum 120 dagen per kalenderjaar. 

2.4. Invloed eenheidsstatuut

Door de invoering van het eenheidsstatuut, is het SFSOO verplicht vanaf 1 juli 2015, de tussenkomst ten last van het SFSOO te beperken tot het gedeelte bovenop het verschil in de ontslagkost voor de werkgever. Deze bepalingen zijn van toepassing voor elk ontslag met verlies van betrekking en elke vermindering van uurrooster of van uurloon.

Terug naar boven