Preventieve verwijdering van zwangere vrouwen

Voorwaarden

 • in dienst van een schoonmaakbedrijf zijn op de dag van de verwijdering 

Procedure

Het aanvraagformulier (= formulier ziekte) vermeldt de volgende inlichtingen:

 • NRN en identiteit van de werknemer
 • stempel van de vakbond (voor de gesyndiceerde werknemer)
 • bankrekeningnummer (onontbeerlijk voor de niet-gesyndiceerde werknemer)
 • attest van het ziekenfonds bij te voegen 

Tussenkomst

 • 27,816 % van de bruto ziekenfondstussenkomst
 • beperkt tot het bruto loonverlies
 • maximum 6 maanden (156 dagen) per verwijdering
 • het aantal vergoede dagen wordt in systeem 6 dagen per week gerekend
 • het bruto dagloon wordt door middel van de door werkgever opgegeven inlichtingen bepaald en wordt ook in systeem 6 dagen per week berekend
 • percentage van de inhouding voor bedrijfsvoorheffing = percentage verschuldigd op andere vergoedingen en toelagen

  bruto jaarloon = dagvergoeding x 3650