Maatregelen coronavirus

Om de koopkracht van de werknemers zoveel mogelijk te garanderen, zal het SFSOO de procedures voor de betaling van aanvullende werkloosheidsuitkeringen tijdelijk wijzigen.

Het SFSOO heeft besloten de bijdragen rechtstreeks aan de werknemers te betalen, zonder bijkomende formaliteiten. Ik verzoek u daarom, zo snel mogelijk na de maandelijkse afsluiting van de lonen, een lijst met de volgende informatie per werknemer te bezorgen (zo mogelijk in Excel formaat):

  • NISS
  • Naam
  • Voornaam
  • Aantal dagen werkloosheid
  • Aantal uren werkloosheid
  • Bankrekeningnummer

Uitgezonderd het bankrekeningnummer, ontvangt het SFSOO bovenstaande informatie ook via de DMFA en de ASR maar met teveel vertraging.

Aangezien het bankrekeningnummer geen gevoelig gegevens is, kunt u, zonder de voorschriften inzake de bescherming van privégegevens te schenden, de lijst bij voorkeur per e-mail overmaken op volgend adres:

Fabienne.berthels@FSEND-SFSOO.be