Eindejaarspremie

Voorwaarden

 • gewerkt hebben in een schoonmaakbedrijf gedurende de referteperiode (tussen 1 juli van het voorafgaande jaar en 30 juni van het lopende jaar)
 • minstens 60 RSZ dagen tellen of minstens 2.370 € (EJP 2019) verdiend hebben, behalve voor:
  - gepensioneerden
  - bruggepensioneerden of oudere werklozen
  - werknemers ontslagen om economische redenen 

Procedure 

 • de betalingstitel samengesteld uit 3 luiken :
  - Luik 1 bestemd voor het SFSOO
  - Luik 2 bestemd voor de vakbond
  - Luik 3 bestemd voor de begunstigde vervangt fiche 281.10 voor de fiscus
 • de titels worden naar de werknemers opgestuurd ten laste tussen 10 en 15 december 
 • om de uitbetaling van de eindejaarpremie te verkrijgen:
  - de gesyndiceerde werknemer levert zijn titel in bij de plaatselijke afdeling van zijn vakbond
  - de niet-gesyndiceerde werknemer stuurt zijn titel naar door het SFSOO (bankrekeningnummer te vermelden en handtekening)
 • het recht op de premie verjaart na 42 maand te rekenen vanaf het einde van de referteperiode van de eindejaarspremie 

Berekening van de eindejaarspremie 

 • bruto EJP = 9 % van het brutoloon gedurende de referte periode
 • gedeelte gelijkstelling van het loon van ziektedagen (code 50) aan 63,158 %, gedurende maximum één jaar per ziekte
 • gelijkstelling van de zwangerschapsrust, gedurende maximum 90 dagen per zwangerschapsrust, en voor zover er effectieve prestaties zijn tijdens de referteperiode van de EJP
 • RSZ inhouding van 13,07 % op het bruto aan 108 %
 • inhouding van bedrijfsvoorheffing:

  belastbaar van 0,00 tot 500 € 27,25 %
  belastbaar van 500,01 tot 650 € 32,30 %
  belastbaar hoger dan 650 € 37,35 %
 • er wordt geen betalingsmandaat uitgegeven wanneer de premie een netto bedrag van 5 € niet bereikt