De inrichter

Het Fonds 2de pensioenpijler PC 121 is de inrichter van het pensioenstelsel en neemt buiten zijn taken als inrichter nog volgende taken op zich:

 1. de organisatie van de doorstroming van de noodzakelijke gegevens;
   
 2. de organisatie van de financiële stroom, inclusief het innen van de bijdragen en het doorstorten ervan aan de pensioeninstelling en de solidariteitsinstelling;
   
 3. het toezicht op de algemene werking en op de resultaten van de pensioeninstelling die de pensioentoezegging uitvoert;
   
 4. het toezicht op het solidariteitsluik, uitgevoerd door het Sociaal Fonds voor de Schoonmaak;
   
 5. de informatie aan de aangeslotenen en hun werkgevers;
   
 6. de vaststelling van de modaliteiten en procedures die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze taken, met inbegrip van het nemen van alle nodige maatregelen om in uitzonderlijke omstandigheden die niet voorzien zijn in het pensioenreglement of het solidariteitsreglement, de pensioentoezegging en de solidariteitstoezegging zo correct mogelijk uit te voeren.